CHWAŁA BOHATEROM - CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Opis projektu - Rodacy Bohaterom

Projekt „Rodacy Bohaterom” jest naszym sztandarowym zadaniem, który z sukcesem realizujemy od 2010 roku. Wydarzenie ma ogólnopolski charakter i bardzo szeroki zakres działań ze względu na różnorodność środowisk w nim biorących.

Cele Akcji

Najważniejszym celem całego projektu jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, poprzez przebywanie do 1956 roku w łagrach stalinowskich, pozostali po wojnie zza wschodnią granicą. Do dziś jednak dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode polskie pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską, często sami żyjąc w bardzo skromnych warunkach socjalnych. To dla tych dumnych ludzi, weteranów Armii Krajowej wozimy i bezpośrednio przekazujemy paczki świąteczne wraz z kartkami i listami od Rodaków z Polski, wspieramy ich w ich pracy organizacyjnej, odnawiamy i dbamy o miejsca pamięci. Przywozimy także dary pamięci dla tych wszystkich Polaków, którzy pozostali poza granicami kraju, po wschodniej stronie granicy,cichych bohaterów walczących o polskość, o przetrwanie tradycji, kultury i pamięci.

 

W 2009 roku, w ramach kolejnej wyprawy na Białoruś, w miejscowości Iwieniec, przy okazji uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, spotkaliśmy drobną kobietę, którą przedstawiono jako Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Panią Weronikę Sebastianowicz.  Już po kilku zdaniach byliśmy oczarowani nią samą i wielkością  organizacji kombatanckiej, przy przecież niesprzyjających warunkach politycznych. Spotkanie zakończyło się zaproszeniem Pani Weroniki do Wrocławia, dokąd przyjechała po raz pierwszy w lutym 2010 roku. Wcześniej ustaliliśmy, że pierwszą potrzebą, którą możemy zrealizować dla tego środowiska, to paczki świąteczne dla każdego kombatanta AK. Powstało więc stowarzyszenie ODRA-NIEMEN i na Wielkanoc dostarczyliśmy pierwsze paczki świąteczne dla polskich kombatantów AK na Białorusi. Z czasem zadanie tak się rozwinęło, że rozszerzyliśmy projekt na inne organizacje kombatanckie na Litwie, Ukrainie i Białorusi. 

 

Do kogo adresujemy nasz projekt:

Projekt RODACY-BOHATEROM ma szeroki zasięg działania, wspieramy w poniższych obszarach następujące środowiska kombatanckie:

  • BIAŁORUŚ – STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – środowisko w Grodnie, środowisko w Lidzie, środowisko w Brześciu
  • LITWA – KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW NA LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39
  • UKRAINA – LWOWSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH
  • Sybiracy, polskie szkoły oraz polskie rodziny i środowiska rozwijające i podtrzymujące polską tożsamość i kulturę narodową

 

 

 

 

W ramach projektu RODACY – BOHATEROM organizowane są poniższe zadania:

 

Organizacja pobytów wypoczynkowo-integracyjnych dla całej grupy weteranów i ich rodzin. W to zadanie włączają się najważniejsze instytucje państwowe oraz środowiska szkolne, studenckie i patriotyczne. To bardzo ważne zadania dla środowiska, łączące ich z Ojczyzną i Rodakami.

Relacje z dotychczasowych pobytów:

2016 - LOSY KRESOWYCH POWSTAŃCÓW Organizacja pobytu Weteranów o kresowych korzeniach. Grupa z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Polski i Wielkiej Brytanii  w Ojczyźnie

2015 - JESIEŃ Z POLSKĄ Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

2014 - JESIEŃ Z POLSKĄ Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

2013 - JESIEŃ Z POLSKĄ Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

2012- JESIEŃ Z POLSKĄ Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Ojczyźnie

2011 - ŚLADAMI BITEW PARTYZANCKICH II WOJNY ŚWIATOWEJ  Organizacja pobytu Weteranów Armii Krajowej z Białorusi 

 


pobyty wypoczynkowo-zdrowotne dla całej grupy weteranów i ich rodzin.

Polskie miejsca pamięci poza granicami Polski na Litwie, Białorusi i Ukrainie, w tym remonty od podstaw wojskowych nekropolii, wsparcie w tych zadaniach miejscowe środowiska kombatanckie, które dzielnie i wspaniale dbają o polską pamięć historyczną. W ramach tego obszaru organizujemy w każdym roku Zaduszki Kresowe i stawiamy znicze na wojskowych nekropoliach na Kresach, jak również przyczyniamy się do upamiętniania miejsc i bohaterów poprzez umieszczanie pamiątkowych tablic. Zdjęcia pokazują nasze konkretne i najważniejsze osiągnięcia w tym obszarze. 


Renowacja polskich miejsc pamięci na Litwie, Białorusi i Ukrainie

Pakiet socjalno-zdrowotny dla polskich środowisk kombatanckich na Kresach z włączeniem wykupu miejsc pobytu w sanatoriach w Polsce i w miejscach zamieszkania. Szukamy wsparcia na pomoc medyczną , sanatoryjną dla kombatantów .


 Pakiet socjalno-zdrowotny dla polskich środowisk kombatanckich na Kresach

Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach – organizacja darów w Polsce i wypraw z paczkami do kombatantów. Ta część akcji Rodacy Bohaterom w chwili obecnej to 2 edycje świąteczne – przygotowanie paczek na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia dla polskich kombatantów na Kresach. Każdy kombatant otrzymuje po kilka wielokilogramowych paczek. Organizujemy kilka wypraw z darami przy każdej edycji. Każda paczka to dar pamięci od Rodaków dla Kresowych Bohaterów. Zapewniają o tym kartki świąteczne adresowane do naszych kombatantów. Liczba darów i skala zadania spowodowała, że akcje rozszerzyliśmy na Sybiraków a także polskich bohaterów, czyli polskie rodziny, środowiska walczące o przetrwanie pamięci, tożsamości, języka polskiego i kultury polskiej, dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą, dbających na co dzień o polskość. 

DOTYCHCZASOWE EDYCJE PROJEKTU, WIELKANOC 2010 - BOŻE NARODZENIE 2016:


 

Filmy z naszych akcji na kanale filmowym Odra-Niemen

 

Zadanie RODACY-BOHATEROM jest organizowane na podstawie zezwolenia  z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji.

Akcję można wspomóc wpłacając środki pieniężne na konto akcji:
41 1440 1185 0000 0000 1283 9308
Z dopiskiem RODACY-BOHATEROM

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY